☰ Menu Prawe Menu ☰
II Liceum Ogólnokształcące im.Wł.Broniewskiego w Koszalinie

Poniedziałek 17.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rada Pedagogiczna

W Liceum działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Liceum.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy :

1)zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2)zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3)podejmowanie uchwał w sprawie inowacji i eksperymentów pedagogicznych,
4)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5)podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :

1)organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2)projekt planu finansowego szkoły,
3)wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4)propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 

Wytworzył:
Wiktor Kamieniarz
Udostępnił:
Eliza Skrzypczak
(2003-07-19 22:15:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Eliza Skrzypczak
(2011-03-04 08:58:20)
 
 
liczba odwiedzin: 220447

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X