Rada Rodziców

W Liceum działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły. Zasady działalności Rady Rodziców określa, uchwalony przez nią "Regulamin Rady Rodziców", który nie może być sprzeczny ze Statutem. Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Liceum.

Wytworzył:
Eliza Skrzypczak
Udostępnił:
Eliza Skrzypczak
(2003-07-19 22:36:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Eliza Skrzypczak
(2011-03-04 09:00:27)