Kierunki kształcenia

Kierunki kształcenia

 

Kształcenie w Liceum odbywa się zgodnie z przepisami określającymi ramowe plany nauczania oraz podstawę programową kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników. Dyrektor na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim opracowuje plan nauczania liceum, w którym dokonuje podziału godzin na poszczególne zajęcia edukacyjne i wyznacza dla danego oddziału od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
W II Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie kształcenie w poszczególnych klasach odbywa z rozszerzonym programem nauczania z następujących przedmiotów:

 
Cykl nauczania od roku szkolnego 2019/2020:
 
Oddziały po gimnazjum
 
IB profil biologiczno-chemiczny (biologia, chemia)
IC profil biologiczno-chemiczny (biologia, chemia)
IE profil ekonomiczny (matematyka, geografia, j. angielski)
IH profil humanistyczny (j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie)
IM profil matematyczno-fizyczny (matematyka, fizyka, informatyka)
 
Oddziały po szkole podstawowej
 
IB profil biologiczno-chemiczny (biologia, chemia)
IC profil biologiczno-chemiczny (biologia, chemia)
IE profil ekonomiczny (matematyka, geografia)
IH profil humanistyczny (j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie)
IM profil matematyczno-fizyczny (matematyka, fizyka)
 
Cykl nauczania od roku szkolnego 2018/2019:
 
IIA profil ogólny (język polski, biologia, j. angielski)
IIB profil biologiczno-chemiczny (biologia, chemia)
IIC profil biologiczno-chemiczny (biologia, chemia
IIE profil ekonomiczny (matematyka, geografia, j. angielski)
IIH profil humanistyczny (j. polski, historia/geografia, wiedza o społeczeństwie/j. angielski)
IIM profil matematyczno-informatyczny (matematyka, fizyka/geografia, informatyka)
 
Cykl nauczania od roku szkolnego 2017/2018:
 
IIIA profil ogólny (język polski, biologia, j. angielski)
IIIB profil biologiczno-chemiczny (biologia, chemia)
IIIC profil biologiczno-chemiczny (biologia, chemia)
IIIE profil ekonomiczny (matematyka, geografia, j.angielski)
IIIH profil humanistyczny (j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie)
IIIM profil matematyczno-informatyczny (matematyka, fizyka/geografia, informatyka)

 

Wytworzył:
Eliza Skrzypczak
Udostępnił:
Eliza Skrzypczak
(2003-07-19 15:41:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Dobrowolski
(2019-08-08 09:26:21)